loading...

شاهکار معماری ایران

فضای مورد میاز برای محاسبه زیربنای یک کتابخانه طبق فرمولی بنام VSC استاندارد IFLA به دست می‌آید. (۱۱۰ / تعداد کتابها) + (مقدار محلهای نشستن + ۷۲/۳) + (۴۳۰ / گردش کتابها) مثلا برای جا دادن ۱۱۰ کت

فضای مورد میاز برای محاسبه زیربنای یک کتابخانه طبق فرمولی بنام VSC استاندارد IFLA به دست می‌آید.

(۱۱۰ / تعداد کتابها) + (مقدار محلهای نشستن + ۷۲/۳) + (۴۳۰ / گردش کتابها) مثلا برای جا دادن ۱۱۰ کتاب یک متر مربع در نظر گرفته می‌شود. محل نشستن یک خواننده ۷۲/۳ متراست.

ابعاد و استانداردهای پیشخوان و برگه دان : حداکثر ارتفاع قفسه‌های فهرست معمولا به اندازه ارتفاع ۶ کشو است و در هر کشو نیز در حدود ۱۰۰ کارت جای می‌گیرد. فهرست معمولا در ارتباط مستقیم با میز امانت و میز اطلاعات مرجع قرار دارند و اغلب در مجاورت آنها مجموعه‌ای از کتابهای مرجع عمومی یا موارد استفاده همگانی نیز قرار می‌گیرند. از این رو محل قرار‌گیری فهرستها معمولا فضایی باز است که در نزدیک ورودی قرار دارد و بوسیله ردیفهایی از قفسه‌های فهرستها و پیشخوان بررسی و جستجو کشوها تشکیل شده است. وسعت چنین محلی برای ۴ ردیف قفسه‌های دو طرفه در حدود ۱۲ متر مربع برآورد می‌شود. 

استاندارد ابعاد قفسه ها - عمق قفسه‌ها: در اغلب کتابخانه‌ها حداقل ۹۰% کتابها دارای عرضی کمتر از ۲۳۰ میلی‌متر هستند و عملا می‌توان قفسه‌های با عمق ۲۳۰-۲۰۰ میلی‌متر را استاندارد کرد. در صورت بکارگیری قفسه‌های دو طرفه با عمق ۴۵۰ میلی‌متر حتی صرفه‌حویی بیشتری در فضا به عمل می‌آید. 

چنانچه نگهداری کتابهایی با ابعاد کمی بزرگتر مورد نظر باشد عمق ۴۹۰ میلی‌متر جوابگوست. طبق یک قاعده تجربی در یک کتابخانه ۸۰% قفسه‌ها ۲۰۰ میلی‌متری، ۱۵% آنها ۲۵۰ میلی‌متری و ۵% باقیمانده ۳۰ میلی‌متر هستند. 

طول قفسه‌ها:طول استاندارد سالها برابر ۱۹۴۰ میلی‌متر بوده است. زیرا که پذیرفته شده بود که چشم خواننده توانایی دربرگرفتن بیش از این اندازه در یک نگاه ندارد. مطالعات بعدی اندازه بزرگتر تا ۲۲۲۰- میلی‌متر را نیز تایید کرد.

ارتفاع قفسه‌ها:ارتفاع کتابها بر فاصله میان طبقات و در نتیجه تعداد طبقات تاثیر می‌گذارد. در اکثر کتابخانه‌ها حداقل ۹۰% کتابها را می‌توان در طبقات مرکز تا مرکز ۲۸۰ میلی‌متر جای داد. به این ترتیب ۷ طبقه و یک پاخور ۱۵۰ میلی‌متری مجموعا ارتفاع ۲۱۲۰ میلی‌متر را برای قفسه‌ها به وجود می‌آورند که بالاترین قفسه در ارتفاع ۱۸۳۰ میلی‌متری با دسترسی آسان قرار می‌گیرد. در مورد معلولین ارتفاع مناسب و دسترسی ۱۳۷۰ میلی‌متر برای زنان و ۱۵۰۰ میلی‌متر برای مردان است. پایین‌ترین طبقه در ارتفاع ۳۰۰ میلی‌متری است و چهار طبقه ۲۸۰ میلی‌متری (۳۰۰ میلی‌متری) به درون آن می‌باشد.

 

استاندارد میزها:میزها از جمله مهمترین وسائل فضاهای مطالعه هستند.

 

میزهای یک نفره: رقم قابل قبول برای این میزها ۹۰۰×۶۰۰ میلی‌متر می‌باشد. این رقم گاهی برای راحتی بیشتر خواننده تا یک متر نیز افزایش می‌یابد. اگر چه جذابیت بیشتری دارند ولی جای زیادی اشغال می‌کنند. 

میزهای ۲ نفره:میزهای ۲ نفره‌ای که از هم جدا نشده‌اند ظاهرا برای خوانندگانی که روبروی هم قرار می‌گیرند جذابیت چندانی ندارند ولی در صورت قرارگیری در یک سمت ابعاد پیشنهادی۹۰۰×۱۲۰ میلی‌متر می‌باشد. 

میزهای طولانی:میزهای طولانی قابلیبت جای دادن ۴ تا ۱۲ نفر را دارند. میزهای ۴ نفره از بروز شلوغی جلوگیری کرده و در عین حال نحوه قرارگیری آنها جذاب و انعطاف‌پذیر نیز می‌باشند.عرض آنها نباید از ۱۲۰۰ میلی‌متر کمتر باشد. فضای جانبی میان خوانندگان نیز لازم است حداقل ۹۰۰ میلی‌متر باشد. بین میزهای موازی باید حداقل ۱۸۰۰ میلی‌متر فاصله پیش‌بینی شود. در عین حال نباید در انتهای این میزها محلی را برای نشستن در نظر گرفت. 

نورپردازی : نورپردازی باید فضائی راحت برای مطالعه را به وجود آورد. موجب خیرگی و خستگی نشود، میزان گرما را افزایش ندهد و به جلوه ساختمان بیفزاید، جهت برآوردن موارد ذکر شده دو نوع نور وجود دارد: نور مصنوعی و نور طبیعی.

 

نور پروژه هم از نور طبیعی و هم از نور مصنوعی سقفی استفاده شده است.

روشنایی توصیه شده:

اتاق‌های مطالعه (روزنامه و مجلات( ۲۰۰

میزهای مطالعه (کتابخانه‌های امانی( ۴۰۰

میزهای مطالعه (کتابخانه‌های مرجع( ۶۰۰

پیشخوان‌ها ۶۰۰

مخزان بسته ۱۰۰

صحافی ۶۰۰

فهرست‌بندی طبقه‌بندی و اتاق‌های مخزن ۴۰۰

 

آکوستیک : هیچ استاندارد مشخصی در مورد آکوستیک کتابخانه وجود ندارد اما اغلب حد تراز صداهای داخلی را ۵۰ دسیبل (dB) تعیین می‌کنند. 

تهویه مطبوع : به منظور ایجاد بهترین شرایط برای نگهداری مواد و فنون فضا باید عاری از هر گونه گرد و غبار اعم از گاز، مایع و اسید باشد و دما و رطوبت تحت کنترل باشد، چنین شرایطی تنها با نصب دستگاه کامل تهویه مطبوع امکان‌پذیر است.

 

گالری‌ها

 

ساختار عمومی گالری‌ها : فضای نمایشگاه بخش مهمی در این مجموعه به شمار می‌رود که خصوصیات آن بر مجموعه تاثیر می‌گذارد. تجربه فرد از فضای سه بعدی نمایشگاه نتیجه یک ادراک سریع است. این ادراک در محیطی با ساختار روشن، آسان‌تر و با خستگی کمتر به دست می‌آید تا در فضائی که ترکیب ضعیف و ناخوانایی دارد. نمایشگاه نوع خاصی از فضا است که در آن علاوه بر رابطه انسان – فضا یک رابطه پیچیده بین فضا و شیء وجود دارد. در قسمتهایی از نمایشگاه که دارای مجموعه‌های نمایشی ثابت است. معماری را می توان تا حد امکان با اشیاء تطبیق داد ولی در قسمتهای قابل انعطاف، این امر فقط از طریق تزئینات و تمهیدات فراوان عملی است.

ترتیب قرارگیری اشیاء : ترتیب اشیاء نمایشی به بازدیدکنندگان و خصوصیات اشیاء نمایش بستگی دارد.

رابطه بازدیدکننده و شیء نمایشی به شرح زیر است:

۱- هر چه نسبت بازدیدکنندگان به اشیاء نمایشی کمتر باشد. امکان تمرکز و اینکه هر بازدیدکننده بتواند آزادانه با شی نمایشی ارتباط برقرار کند، بیشتر می‌شود.

۲- در یک بازدید گروهی تماس نزدیک با شیء نمایشی بدون ایجاد زحمت برای سایر اعضا گروه ممکن نیست. بازدیدکنندگان باید به ترتیبی گرداگرد شیء نمایشی قرار بگیرند که همگی فاصله‌شان تا آن مساوی باشد.

نورپردازی گالری‌ها : الف) نورپردازی طبیعی (نور روز): به دلایل اقتصادی، فیزیولوژیکی و تنوع، این نوع نورپردازی هنوز بهترین وسیله روشنایی است و اگر مسائل حفاظتی اشیاء اجازه دهد ارجحیت، نور روز است. جهت نور ممکن است از بالا (عمودی) یا از پهلو (افقی) باشد. مدتهاست که ارزش نورپردازی از بالا در طراحی موزه‌های استفاده می‌شود که امتیازات آن عبارتند از:الف- نورپردازی از بالا روشی است راحت‌تر و ثابت‌تر در نورپردازی و کمتر در معرض موانع جنبی در داخل و خارج از بنا مانند ساختمانهای دیگر و درختان قرار می‌گیرد.ب- نوری که از بالا به تصاویر یا سایر اشیاء به نمایش گذارده می‌تابد، قابل تنظیم است و تامین نور کافی و یکنواخت آن دیدی بسیار مناسب با حداقل بازتاب یا انحراف به وجود می‌آورد. ج- امکان به نمایش گذاشتن اشیاء بیشتری را در فضای نمایشگاه امکان‌پذیر می‌سازد. د- با توجه به حذف پنجره‌ها و کاهش راههای ارتباطی، فضای نمایشگاه از امنیت بیشتری برخوردار شده و تمهیدات امنیتی نیز کاهش می‌یابد.

ب) نورپردازی جانبی )افقی( : اینگونه نورپردازی از طریق پنجره‌ها و نورگیرهای معمولی به اشکال و ابعاد مختلف و در مکانهای مناسب در دیوارها انجام می‌شود. پنجره‌ها و نورگیرها معمولا یا در ارتفاعی که بازدیدکننده قادر به دیدن محوطه بیرون باشد و یا در ارتفاعی بالاتر نصب می‌شود. دیوارهایی که پنجره‌ها با ارتفاع معمولی بر روی آنها نصب شده، غالبا بدون استفاده هستند و علاوه بر آن اشیاء نمایشی که بر روی دیوار مقابل این پنجره‌ها نصب شده‌اند نیز به خاطر وجود نور از مقابل دارای انعکاس هستند که مانع دید کامل و روشن می‌گردد. با این وجود، اینگونه پنجره‌ها برای اشیایی که روی دیگر دیوارها و در زاویه‌ای درست نسبت به منبع نور قرار دارند، نور مناسب و دلپذیر به وجود می‌آورند.

ج) نورپردازی مصنوعی : ملاحظات تکنیکی و مشکلات نگهداری مربوط به استفاده از نور مصنوعی از جمله عواملموثر بر کاهش کاربرد نور مصنوعی در فضاهای نمایشگاهی بوده است. نور مصنوعی از منابع نقطه‌ای یا خطی تأمین می‌گردد و از این رو چون سطوح تعدیل کننده شدت آن با نور فضا قابل مقایسه نیست، لذا دستیابی به شرایط مشابه نور روز نیز تا میزان محدودی امکان‌پذیر است.

حرکت و دسترسی گالری‌ها : حرکت و دسترسی قسمتی از امر ارائه و نمایش اشیاء و عامل مهمی در سازماندهی فضائی نمایشگاه است. زیرا بطور نظری هیچ فضائی در منطقه نمایش اشیاء منحصرا به رفت و آمد اختصاص نداشته و هیچ راهرو یا راه‌پله‌ای نباید حرکت سیال در این منطقه را محدود کند. دستیابی به این شرایط با اجتناب از مسائل روز امکان‌پذیر است. الف- اجتناب از محدودیتهای با وقفهب- اجتناب از اختلاف سطوح زیا

تنظیم شرایط محیطی : رطوبت، دما و نور باعث فرسایش اشیاء می‌گردند، دمای ۱۵ درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی ۶۰% برای اکثر نمایشگاههای مناسب می‌باشد. رطوبت نسبی نباید کم و زیاد گردد و این مساله با اشیاء نمایشی ارتباط مستقیم دارد ولی در کل رطوبت نسبی ۵۰% تا ۶۵% توصیه می‌گردد.

تهویه مطبوع : پیشرفتهای فنی در امر خلق یک محیط مصنوعی، اکنون به مرحله‌ای رسیده است که امکان تامین مصنوعی شرایط جوی را به طور کامل فراهم ساخته است. در این شرایط ثبات، انعطاف‌پذیری و نظم را می‌توان در چهارجوب فضایی نمایشگاه تأمین نمود. از جمله دیوارهای خارجی می‌توانند کاملا بسته بوده و به خوبی عایق شوند و در صورت وجود اشعه‌های نامطلوب نور، می‌توان آنها را دقیق‌تر از نور روز بررسی و درمان کرد.

آکوستیک : کنترل و طراحی آکوستیک باید هماهنگ با سایر جنبه‌های طراحی ساختمان نمایشگاهانجام شود. برای به حداقل رساندن نوفه‌ای که ناشی از نواحی و وسایل پر سروصدا و شلوغ است، موقعیت ساختمان را باید در محلی ساکت و آرام پیش‌بینی نمود. در صورتی که یک منبع نوفه جهت‌دار در نزدیکی ساختمان قرار گرفته باشد، می‌توان از عملکردهای مقاوم‌تر به عنوان مانع استفاده کرد و عملکردها حساس‌تر را در فاصله بیشتری از منبع نوفه قرار داد. هماهنگی اصول آکوستیکی با خصوصیات معماری از یکسو مربوط به سبک معماری و سازماندهی فضایی آن می‌باشد و از سوی دیگر نیازمند توجه به خصوصیات مربوط به طراحی فنی ساختمان نمایشگاه قرار می‌گیرد.

حریق : مقابله با حریق شامل مسئولیت حفظ متعلقات و حفاظت از بازدیدکنندگان می‌باشد. بدیهی است نخستین اقدامات مقابله با آتش باید با شناخت محل، خصوصیات مصالح ساختمانی، مراقبت‌های لازم در بناهای مجاور، انتخاب مصالح ساختمان مقاوم و پیشگیری لازم انجام پذیرد. بهتر است از به کار بردن هر گونه ماده قابل اشتعال به منظور تزئین و پوشاندن دیوارها خودداری شود. دقت بسیار باید به کار برد تا از اتصالات برق در سیستم‌های الکتریکی خودداری شود.

 

آمفی تئاتر

 

ساختار عمومی فضاهای نمایشی : ساختار عمومی فضاهای نمایشی می‌باید بر اساس سلسله مراتبی از فضاهای عمومی (مانند کارگاههای تولید نمایش و فضای کارمندان) استوار گردد. و نحوه دسترسی به مجموعه فضای نمایشی و تردد در فضاهای داخلی ان با توجه به حریم محدوده فضایی بخشهای مختلف آن انجام گیرد. ساختار فضایی اینگونه ساختمانها را با توجه به اصول هدایت کننده فوق می‌توان به دو عرصه بیرونی و درونی تقسیم نمود.الف) عرصه بیرونی فضای نمایشی: این عرصه به طور کلی در ارتباط مستقیم با تماشاگران استب) عرصه درونی فضای نمایشی:این عرصه شامل کلیه فضاهایی است که مربوط به امور نمایشی و اداری می‌شوند و از این رو با کارکنان و بازیگران ارتباط مستقیم دارند.

شکل و انواع مختلف صحنه نمایش : الف-تئاترهای دارای صحنه ایوانی که اینگونه تئاترها امکان نمایش فیلم را نیز دارند. ب-تئاترهای دارای صحنه میدانی که صحنه از هر سو با تماشاچیان احاطه شده در اینگونه تئاترها حداکثر عمق میدان تماشاگران حداکثر ۶ تا ۷ ردیف است و در صورتی که جایگاه در یک سطح باشد. حداکثر تماشاگر از ۳۰۰ الی ۴۰۰ نفر بیشتر نخواهد بود. ج -تئاترهای دارای صحنه هلالی یا صحنه آزاد جلو آمده. در این تئاترها صحنه به قلب جایگاه تماشاگران مشیده شده و ورودیها معمولا در پشت صحنه و یا در داخل جایگاه تماشاگران قرار دارند.د-نوع دیگر از تئاتر که ترکیبی از موارد بالاست در دوران معاصر مورد توجه طراحان بوده است. این نوع تئاتر با برخورداری از یک صحنه انعطاف‌پذیر برای تبدیل به شکلهای مختلف از خصوصیتی مستقل برخوردار است. صحنه در اینگونه تئاترها می‌تواند با جابجایی صندلی‌ها و قسمتهایی از کف به صورت ایوانی – میدانی و هلالی ظاهر شود به اینگونه صحنه‌ها چندشکلی می‌گویند.

شیب سالن نمایش : در نمایشات تئاتری زنده معمولا از فاصله ۱۲ متری، حالتهای احساسی صورت بازیگران قابل رؤیت نیست و حرکت آنها نیز از فاصله بیشتر از ۲۰ متر نیز به خوبی دیده نمی‌شود.برای تأمین دید بهتر تماشاگران لازم است تا کف جایگاه شیب ملایمی داشته و یا به صورت پله‌ای طراحی شود. میزان شیب در طبقه همکف جایگاه برای حفظ امنیت تماشاگران و سهولت رفت و آمد افراد معللو که با صندلی چرخ‌دار حرکت می‌کنند، حداکثر ۱۰% است و شیب‌های بیشتر بصورت پله‌ای باید طراحی شوند که حداکثر آن ۳۵% است.

صندلی تماشاچیان : ابعاد صندلی تماشاچیان طبق استانداردها حداقل عرض ۴۵ سانتی‌متر را باید داشته باشد و فاصله پشت تا پشت صندلی‌ها حداقل ۹۰ سانتی‌متر و تا ۱/۱متر نیز می‌تواند باشد.حداکثر فاصلة هر صندلی از در خروجی نباید از ۱۵ متر بیشتر باشد و حداکثر فاصلة هر صندلی از راهرو جانبی ۴۵۰ سانتی‌متر باشد. و تعداد مجاز صندلی‌ها در هر ردیف به ازای هر راهرو ۷ صندلی می‌باشد بهترین چیدمان صندلی‌ها بصورت قوسی و اختصاص ندادن بهترین نقاط دید(مرکز) به راهرو می‌باشد.

اتاق رختکن (تنفسبازیگران) : این اتاق محل استراحت، رختکن و گریم بازیگران می‌باشد. در فضاهای نمایش کوچک یک اتاق ۲۰ متر مربعی برای این منظور کافی است ولی در فضاهای نمایش بزرگتر یک سالن غذاخوری یا آشپزخانه و محل استراحت جداگانه‌ای نیاز است. از این مکان یک اتاق پرو لباس، سرویس بهداشتی و آینة قدی,کمدوسایل, و میز گریم برای گریم بازیگران قرار دارد.

اتاق سخنرانی : در هنگام برگزاری جلسات سخنرانی در سالن نیاز به یک اتاق جهت میهمانان سخنران وجود دارد. که قبل و بعد و بین سخنرانی از سخنران پذیرایی گردد. در این فضا که مساحت آن ۳۰ متر مربع می‌باشد سرویس‌های زنانه و مردانه، محل نشستن و استراحت و سایر وسایل مانند کمد رختکن و … وجود دارد.

نورپردازی صحنه : نحوه تابیدن منابع نورانی در بالای صحنه و پلهای صحنه و پلهای روشنایی در بالای جایگاه تماشاگران قرار دارند، معمولا تحت زاویه‌ای بین ۵۵ درجه تا ۴۰ درجه است. بطوریکه تمام صحنه را از جلو تا عقب آن توسط یکی از عناصر نورانی و یا سایر آنها، پوشش داده شود. با افزایش ارتفاع منابع نور می‌توان دامنه پوشش آنها را نیز افزایش داد.

اکوستیک : اکوستیک در هر فضای نمایشی قادر است تا انواع برنامه‌های نمایشی را تحت تاثیر قرار دهد و از آنجا که ایجاد تغییرات اساسی در وضعیت اکوستیک سالنهای نمایش بسیار دشوار است، از اینرو لازم است تا از ابتدا تصمیمات لازم درباره خصوصیات اکوستیکی سالنهای نمایش گرفته شود.فضاهای نمایشی باید در برابر کلیه نوفه‌های خارجی ناشی از صدای هواپیما، ترافیک و همهمه افراد در سالن انتظار، عایق باشند و دستگاه‌های مکانیکی به گونه‌ای طراحی شده باشند که سطح نوفه‌ای که در داخل سالن نمایش ایجاد می‌شود از یک حد خاص تجاوز نکند. برای برنامه‌های نمایشی زنده، در صورتیکه حداکثر تعداد تماشاگران ۲۰۰ نفر باشد لزومی به استفاده از دستگاه‌های تقویت صدا نیست و در صورت کاهش فاصله متوسط بین تماشاگران و بازیگران استفاده از تمهیدات اکوستیکی برای نمایشنامه‌های معمولی برای نمایشنامه‌های معمولی رضایتبخش می‌باشد. میزان شیب جایگاه همانقدر که برای دید تماشاگران اهمیت دارد، برای شنیدن هم مهم است زیرا صدا در هنگام عبور از جایگاه به علت خاصیت جاذب بودن بدن تماشاگران ضعیف می‌شود، از اینرو با استفاده از بازتابنده‌های سقفی، باید حداقل شیب لازم را که مانع دید تماشاگران نشود برای جایگاه در نظر گرفت.

ایمنی از حریق : بروز نمایش در فضاهای نمایشی و خسارات و تلفات ناشی از آن اغلب از عدم دقت در انتخاب و ساخت مواد بکار رفته در ساختمان و تجهیزات آن و رعایت سایر پیش‌بینی‌های لازم برای جلوگیری از توسعه آتش و بخصوص ایجاد دود می‌باشد. به طور کلی باید در اسکلت ساختمان حداقل دو ساعت در مقابل آتش مقاومت داشته باشد و از مواد قابل اشتعال در ساخت دکورها و برای پوشاندن دیوارها و سقف استفاده نشود و مواد جاذب صدا و سایر تجهیزات اکوستیکی نیز تا حد مطلوبی در مقابل آتش مقاومت داشته باشد. در تئاترها معمولا صحنه نمایش مهمترین عامل ایجاد آتش و دود است. برای مقابله با حریق بر روی صحنه می‌بایست آتش را درون چهار دیوار برج صحنه محبوس کرد و با استفاده از جریان قوی هوا به سمت بالا که توسط دودکش اتوماتیک در بالای برج صحنه ایجاد می‌شود، حرارت و دود را از تماشاگران دور نگاه داشت.نقشه و تجهیزات مربوط به پشت صحنه نیز باید به گونه‌ای طراحی شده باشد که از آتش‌سوزی جلوگیری کند و در صورت بروز حریق در صحنه مانع گسترش آن به پشت صحنه شود. تجهیزات اطفاء حریق در فضاهای نمایشی شامل کشف‌کننده‌های دود و حرارت، شلنگ‌های قرقره‌ای، کپسولهای گاز کربنیک و کپسول‌های پودری هستند. صحنه تئاتر هم در عین حال باید به سیستم آب‌پاش در بالای صحنه و بالای پرده ایمنی نیز مجهز بوده و در آن شیر آب و سطل شن نیز پیش‌بینی شود. اغلب لوازم اطفاء حریق در راهروها قرار می‌گیرند و اگر وجودشان در این از قبل در نظر گرفته نشده باشد، می‌توانند به موانع خطرناکی تبدیل شوند و از اینرو باید محلهای خاصی را برای آنها پیش‌بینی نمود.

درباره فرهنگسرا ,
E.Zend بازدید : 2567 سه شنبه 19 اسفند 1393 زمان : نظرات (0)
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
درباره ما
Profile Pic
این سایت در سال 1393 با هدف پیشبرد آموزش و بالا بردن سطح آگاهی و توان علمی دوستان در زمینه معماری راه اندازی گردیده. امیدواریم بتوانیم گامی کوچک اما موثر برای دانشجویان و اساتید محترم برداریم.
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • موضوعات
  آمار سایت
 • کل مطالب : 926
 • کل نظرات : 15
 • افراد آنلاین : 4
 • تعداد اعضا : 74
 • آی پی امروز : 70
 • آی پی دیروز : 173
 • بازدید امروز : 730
 • باردید دیروز : 426
 • گوگل امروز : 9
 • گوگل دیروز : 59
 • بازدید هفته : 4,208
 • بازدید ماه : 14,477
 • بازدید سال : 50,278
 • بازدید کلی : 1,374,615